Menu

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

 

Kalite Sistemi

Dokümanlar; Kalite Politikası, Kalite El Kitabı, Süreçler, Süreç Tanıtım Kartları, Prosedürler, Görev Tarifleri, Formlar v.b. iç kaynaklı dokümanlar ile dış kaynaklı dokümanlarda toplanmıştır. Proseslerle ilgili uygulamalar; sırası, etkileşimi ve izleme metotları ile gerekli kriterler belirlenmiş olup, süreçleri ifade eden detay dokümanlarda anlatılmıştır. Süreçler için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır. Süreçlere ait risk ve fırsatlar belirlenmiştir. Ayrıca süreçlerin izleme ve ölçme yöntemleri süreç tanıtım kartlarında tanımlanmıştır.

Birbirleriyle etkileşimi gösterilen Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin, ölçme veya izleme ile kontrol edilmesi, izleme ve ölçme sonuçlarının analiz edilerek gerektiğinde iyileştirme planlarının veya düzeltici faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve hedeflerde revizyona gidilmesi ve ayrıca gerekli kaynakların (personel işgücü, altyapı ve çalışma ortamı) üst yönetim tarafından sağlanması suretiyle Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirilmektedir.

Ada Lastik temel politika ve öncelikleri; yıllık Programlar, performans göstergeleri, risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir.